Literatuur, virtualiteit & mediastrijd
Forum voor de bepaling van de positie van nieuwe literatuur in de informatiemaatschappij
30.5. - 1. 6. 1997


"taal als een afgevuurde wil is al weer eens stront waar je liefde voor opvat, omdat hij, die vuurtalige klotewil, In zijn reservaat zijn eigen bokkensprongen telt, waar je hem s´zondags samen met je kinderen bezoekt en hem aan de kinderzieletjes vertoont: als tegenwereld en hoe vreselijk het zou zijn, de stront als wereld; dan zou de taalvuurwil een machtig instrument kunnen zijn. HET ABNORMALE defineert per slot van rekenig hoe het publiek wordt geclassificeerd; het bepaalt de grens tussen een betaalde zitplaats en het urine-doordrenkte stof in de arena. en de ALLES-Acteur als minoritair publiek wil een gigantomaniek sterven ten tonele brengen en vervolgens samen met het majoritair publiek een elitair kelk ledigen, en het majoritaire publiek betaalt aan de minoritaire waan daadwerkelijk een waterglasje, gevuld met vloeistof."

(Werner Schwab)

Concept

Literatuur is geen comfortabel zitplaats. Literatuur is een instrument, een wapen en een drug. Ze biedt bereidwillig oplossingen aan, haar niewsgierigheid kun je nooit beteugelen en ze laat nooit haar slachtoffers en beschermelingen, haar vrienden en vijanden met rust. Het ontstaan, het met sprongen toenemende gebruik en het voortdurende verder ontwikkelen van de nieuwe media beïnvloedt ook de literaire wereld. Deze beïnvloeding is omvangrijk, het betreft de literatuur met het gehele productieproces, maar ook meer dan dit. Het zou kunnen dat hetgene wat we de mainstream noemen al lang dood is. Desondanks is de literaire wereld van vooraan, in het midden en achteraan gespleten. De guerillaoorlog in de Gutenberg-jungle gaat woedend met voortvarenheid door, terwijl de „nieuwe media" niet meer voorstellen dan het oude ijzer in de kruidernierszaak annex bazaar van de amusementsindustrie. Desondanks lijkt het alsof de geavanciëerde projecten van een technocratische cultuur geheel ontleend zijn aan classieke literaire producties. Wanneer een culturele omwenteling aan de gang is worden nieuwe formele EN inhoudelijke eisen aan de literatuur gesteld. De nieuwe technologieën bieden de mogelijkheid om verschillende onderwerpen en theorieën voor „nieuwe" experimenten te ontwikkelen. Welke monsters zullen in dit verband ontstaan? Er zullen nieuwe perspectieven ontstaan voor de literatuur die gaat opgroeien op de vruchtbare aarde van de stervende underground als je rekening houdt met de nieuwe openbaarheid van het Internet. De achterhaalde hierarchie van het operating system literatuur kan worden veranderd. Er zullen nieuwe mogelijkheden ontstaan om boeken, periodieken en andere letterkundige werken te verkopen, om tijdschriften en fanzines uit te geven (door gebruik van electronische hulpmiddelen), om hierover te discussiëren en voor het forum van de wereld een goede partij te zijn.(...)

Programma

De Hartmoderne gaat gedurende een aantal dagen lezingen, discussies, voordrachten, workshops, presentaties en performances presenteren. De lezingen zijn een onderdeel van de belangrijkste evenementen; zij en de andere programmanummers vinden tegelijkertijd plaats; de lezingen gaan de thematische voorwaarden, voor zover deze bestaan, gedeeltelijk doorbreken („Literatuur als een klap in het gezicht"). Hier al bondig samengevat een paar van de geplande onderwerpen en programmanummers:

Aan het einde van het programma zal een vuif met een paar opvoeringen plaatsvinden. De genoemde evenementen zijn gepland voor 1997 (30. 5. - 1. 6.). Een tijdschema en de betreffende locatie zullen so snel mogelijk bekend worden gemaakt.

(in progress ...)

Deelnemers

Rike Anders, Stefan Beck (verzoek om deelname), Frank Benz, BRUT, Monty Cantsin, Holger Castritius (verzoek om deelname), Petra Coronato (Tongue Tongue Hongkong), Florian Cramer, Claudius Hagemeister, Herwig Finkeldey, Knut Gerwers, Buddy Giovinazzo, Lothar Glauch, Nick Grindell, Mark Hartenstein, Harry Hass, Stefan Heidenreich (verzoek om deelname), Dr. Sabine Helmers (WZB Berlin), Ralf B. Korte, Dr. Verena Kuni, Erich Maas, Andreas Matz (verzoek om deelname), Susanna Mende (Romanisches Büro), Mario Mentrup, Neid, nettohouz, Wolfgang Neuhaus, Norman Ohler (verzoek om deelname), Pakt, Perspektive, Enno E. Peter, Albert Rindfleisch, Salbader (verzoek om deelname), Eric Schmidt, shelter performance group, Sklaven, Julia Solis (Spitting Image, New York), Stephan Stamborski, Rudi Stört (verzoek om deelname), T-Ina, Toni Vakuum, Verstärker, Ambros Waibel, Arnd Wesemann, Heiko Wichmann, Writers' Room (Hamburg), Joey Zimmermann (verzoek om deelname), ...

Contact

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die het programma met hun bijdragen willen verrijken. In dit verband zouden wij van jou graag een beschrijving van jouw bijdrage willen ontvangen (1/4 bladzijde lang). Daarenboven hebben wij dringend particuliere en openbare sponsors nodig voor materiele en financiele steun om onze kosten te kunnen bestrijden en het programma nog beter te kunnen presenteren.

Hartmoderne: Tel. 030/2831721, Fax 030/2831853, email hart@thing.de
Ulf Schleth: coordinatie, Tel. 030/2831721, email ulf@thing.de
Cristina Moles-Kaupp: pers, Tel. 030/5329311, email moles@contrib.com
Jutta Franzen: financiën/locatie, Tel. 030/61702002, email jutta@thing.de

Material

(in progress ...)

Links

Duitstalige letterkundige tijdschriften en -projecten
netville bookware
text machines text - a construction site
Verstärker


Vertaling van deze page: Jens Radloff. Deze page wordt voortdurend geactualiseerd! V0.86ß, 28/01/96